Aan de begunstigers van Stichting het Boerhaavehuis en de kopers van het boek “BOERHAAVE Huis en Tuin, Over het Groene hart van Voorhout”

Beste mensen,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende,

Zaterdagmiddag 27 juni 2020 is begunstigersmiddag. Wij zijn open vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom in de Boerhaavetuin. De Boerhaavetuin staat dan waarschijnlijk vol in bloei. Dat is dubbel genieten van een kopje koffie een drankje in de mooiste tuin van Voorhout.

Bent u nog geen begunstiger? U kunt zich aanmelden met behulp van de link ‘Boerhaavehuis – Boerhaavetuin’ op onze site.
Namens de vrijwillige tuinmedewerkers en het bestuur, bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet
Stichting het Boerhaavehuis

Jan Westerbeek (voorzitter)
Bart van der Ploeg (penningmeester)