Aan de begunstigers van Stichting het Boerhaavehuis en de kopers van het boek “BOERHAAVE Huis en Tuin, Over het Groene hart van Voorhout”

Beste mensen,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende,

Op deze pagina treft u de brief voor de begunstigersactie 2018 van de Voorhoutse Stichting het Boerhaavehuis aan.We hopen dat – naast onze trouwe jaarlijkse begunstigers – ook vele kopers van het vorig jaar verschenen boek over het Boerhaavehuis, de – tuin en het groene hart van Voorhout tot de donateurs van onze Stichting gaan behoren.

De hoogte van het donatiebedrag mag u zelf bepalen; alle begunstigers krijgen een uitnodiging om naar de Open

Middag op zaterdag 16 juni 2018 in de – dan vol in bloei staande – Boerhaavetuin te komen.

Namens de vrijwillige tuinmedewerkers en het bestuur, bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet

Stichting het Boerhaavehuis

Hans van den Berg (voorzitter)
Bart van der Ploeg (penningmeester)

Begunstigersbrief St. Boerhaavehuis 2018