Vrienden van Stichting het Boerhaavehuis

Voor het realiseren van de doelstellingen is Stichting het Boerhaavehuis volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring en giften. Een belangrijk deel van onze inkomsten is afkomstig van particulieren, bedrijven en instellingen die onze stichting een warm hart toedragen. Daarnaast voert Stichting het Boerhaavehuis een actief fondsenwervingsbeleid.

Wilt u ons steunen? Voor € 15,-  per jaar bent u “Vriend van Stichting het Boerhaavehuis”. U wordt jaarlijks geïnformeerd over alle activiteiten van Stichting het Boerhaavehuis en bent ook van harte welkom op onze jaarlijkse “Vrienden van”-dag.

U kunt zich hier aanmelden om vriend van Stichting het Boerhaavehuis te worden.