Historie

Er bestaan geen oude afbeeldingen van de tuinen rond het Boerhaavehuis. Vaak bepaalde de financiële draagkracht van de bewoner hoe de tuin er uit zag. Onder regie van ds. Bas ter Haar Romeny werd de tuin rond 1909 grondig opgeknapt. Dat het destijds een prachtige tuin was valt te lezen in het tuinmagazine “Buiten” van juni 1917: “De tuinen die het Boerhaavehuis aan alle zijden omringen, zijn door de heer Romeny in een lustoord herschapen”. Bloemperken werden afgewisseld met smaakvolle, gladgeschoren gazons. Een deel van de tuin was destijds ingericht als boomgaard, een ander deel als groentetuin, terwijl de oude lindenberceau (looflaan) van bijna 60 meter lengte ’s zomers tegen de felle zon beschutting bood. In 1942 besloot de kerkenraad dat het onderhoud van de tuin voortaan niet meer voor rekening van de bewoner zou zijn, maar voor de kerk. In 1946 wil burgemeester De Graaf de pastorietuin herscheppen in een Oud-Hollandse tuin, maar de kerkenraad heeft daar geen geld voor.

Hollandse Renaissance tuin

Na de restauratie van het Boerhaavehuis in 1985 nam Stichting het Boerhaavehuis een nieuwe uitdaging aan, namelijk de reconstructie van de tuin. De opzet daarbij was de aanleg van een historisch verantwoorde tuin. In september 1988 werd contact gezocht met de tuinarchitecten Bosch & Slabbers. Zij maakten een ontwerp van een stijltuin, met behoud van de waardevolle elementen in de tuin, zoals de oude berceau. In hun ontwerp hebben zij gekozen voor een tuinontwerp met stijlkenmerken van de laat Hollandse Renaissance of Hollands Classicisme uit de periode 1600 – 1680. Dergelijke tuinen hebben de vorm van een rechthoek. De lengteas van de tuin vormt tevens de symmetrieas die de tuin in min of meer 2 gelijke delen verdeelt. Karakteristiek voor de tuinen uit die periode is dat zij worden omsloten door boomsingels of hagen.
De uitvoering van het gehele plan zou ca. € 205.000,– (ƒ 450.000,–) bedragen. Uiteraard beschikte Stichting het Boerhaavehuis niet over de benodigde financiële middelen. Vandaar dat besloten is om het plan in een aantal fasen op te delen. Op 1 juli 1994 werd de gereconstrueerde tuin geopend.

Aanpassingen

Vanaf 1994 tot heden hebben de volgende aanpassingen en verfraaiingen plaatsgevonden:

2000 Het vervangen van het grind in de hoofdas door klinkerbestrating

Vrijwilligers

Om zoveel mogelijk op de onderhoudskosten van de tuin te besparen, is in 1994 gestart met een groep vrijwilligers. Wekelijks zijn zij in de tuin aanwezig en zorgen ervoor dat het noodzakelijke onderhoud geheel in eigen beheer wordt uitgevoerd. Mede dankzij hun inzet is de Boerhaavetuin de parel in het groene hart van Voorhout.
Openingstijden:

de tuin is gratis toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. In overleg kan voor groepen een rondleiding worden verzorgd. Het Boerhaavehuis is de (bewoonde) pastorie van de Protestantse Gemeente Voorhout en is niet te bezichtigen.

1992 De aanleg van een sproei- en beregeningsinstallatie
1996 Het plaatsen van een sierhek aan de voorzijde van de tuin
1997 Het plaatsen van een buizenconstructie in de oude berceau
1999 De onthulling van het borstbeeld van Herman Boerhaave in het Domineesbos, ontworpen en gemaakt door Wim van Dam uit Sassenheim.
1999 De aanleg van een rosarium in de taxusfiguratie
2000 Het plaatsen van een gedenksteen in de hoofdas
2009 Het plaatsen van een esculaap in de kruidentuin
2011 het plaatsen van een zonnewijzer in de kruidentuin
2013 Professionele snoeibeurt buxushagen
2021 vervanging van de Buxushagen door Taxus- en Beukhagen