Het Boerhaavehuis

Het is niet bekend wanneer het Boerhaavehuis precies is gebouwd. Op een landkaart uit begin 1620 komt het huis nog niet voor, maar op een kaart uit 1669 heeft landmeter Johan Douwe de Jong het “predicantshuis” ingetekend. Het huis is vermoedelijk rond 1640 gebouwd op 1 hectare bosgrond. Dit vermoeden wordt bevestigd omdat van 1614 tot 1661 Pieter de Carpentier predikant in Voorhout was. Omdat ds. De Carpentier 10 “costkinderen” in huis had, moet het dus wel een huis van enige omvang zijn geweest. Al die jaren is het Boerhaavehuis bewoond door predikanten van Protestantse Gemeente – Voorhout, in de volksmond Kleine Kerk genoemd. De huidige predikant is de 37e bewoner.

Historie

De architectonische waarde van het Boerhaavehuis is niet bijzonder groot, al zijn er gevelpartijen die in de Randstad nauwelijks nog voorkomen. Met name de achtergevel heeft aspecten van de Hollandse Renaissance. De entree van het huis ligt in de symmetrieas van het terrein. Het huis bevat o.a. een ruime marmeren gang, meerdere woon- en slaapkamers, uitgestrekte zolders en een grote keuken. In de grootste woonkamer is de nis nog aanwezig van de bedstee waarin Boerhaave op 31 december 1668 moet zijn geboren.

Restauraties

In de loop der eeuwen is het Boerhaavehuis vele malen verbouwd en gerestaureerd. In 1731 en 1768 vond de restauratie gelijktijdig plaats met die van de Kleine Kerk. In 1906 was de pastorie dusdanig bouwvallig, dat deze voor bewoning werd afgekeurd. Na een actie van professor Van Leersum uit Leiden werd de pastorie in 1909 gerestaureerd. Rond 1957 was het huis wederom aan een grote onderhoudsbeurt toe, maar er was geen geld. Ten einde raad is in 1959 het zogenaamde Domineesbos, gelegen tussen de tuin en de huizen aan de Churchilllaan (zo’n 2.978 m2) aan de gemeente Voorhout verkocht voor ca. €6.800,– (ƒ15.000,–). Daarmee kon het onderhoud aan de pastorie worden bekostigd. In 1985 vond op initiatief van Stichting het Boerhaavehuis een grote restauratie plaats. De totale kosten bedroegen ca. €255.000,– (ƒ562.000,–).

Het Boerhaavehuis is de bewoonde, voormalige, pastorie van de Protestantse Gemeente Voorhout en is niet te bezichtigen.