De Stichting

Stichting het Boerhaavehuis is in 1981 opgericht door een aantal enthousiaste Voorhouters. De reden daarvan was de slechte staat waarin het geboortehuis van Herman Boerhaave zich bevond. Door gebrek aan financiën was de Protestantse Gemeente Voorhout (eigenaar van het Boerhaavehuis) destijds niet in staat om het huis en de omliggende tuinen te onderhouden. Zelfs gingen stemmen op om het huis maar te verkopen en ook sloop werd niet uitgesloten. Op initiatief en met financiële steun van Stichting het Boerhaavehuis kon in 1985 een volledige restauratie en renovatie worden gerealiseerd terwijl opening van de gereconstrueerde tuinen op 1 juli 1994 plaatsvond.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van Stichting het Boerhaavehuis zijn:

 • de eigenaar steunen om huis en tuin voor de komende generaties te behouden.
 • het maken van plannen en het doen van voorstellen tot renovatie en onderhoud van het Boerhaavehuis.
 • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de tuin
 • het verwerven van financiële middelen die de uitvoering van de plannen mogelijk moeten maken.
 • het geven van bekendheid aan het Boerhaavehuis en aan de betekenis van Herman Boerhaave.
 • het verzamelen van relevante historische gegevens en objecten.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Het Boerhaavehuis bestaat uit 8 personen, en wordt gevormd door:

 • Voorzitter: Jan Westerbeek
 • Secretaris: Irma de Jong
 • 2e Secretaris: vacature
 • Penningmeester: Bart van der Ploeg
 • Botanische zaken: Teun Nelemans
 • Algemeen adjunct: Frits van Arkel
 • Communicatie: Jan Westerbeek

Voor bouwkundige zaken kan het bestuur een beroep doen op Jos Warmenhoven. Hans van den Berg zet zich in voor communicatie en werving van vrienden van de stichting Boerhaavehuis.
Voor het onderhoud van de tuinen van het Boerhaavehuis wordt gebruik gemaakt van een tuingroep die bestaat uit ca. 12 leden.
Allen zijn onbezoldigde vrijwilligers.

ANBI

Stichting het Boerhaavehuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig erkend door de belastingdienst onder fiscaalnummer 8038.73.177. Dit betekent dat donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl. Daarnaast kunt u de informatie m.b.t. ANBI voor Stichting het Boerhaavehuis terugvinden op deze pagina.

Donaties

Mocht u de Stichting via een jaarlijkse donatie willen ondersteunen, dat kunt u een bedrag overmaken op Rabobank rekening NL57RABO0366013300, t.n.v. Stichting Het Boerhaavehuis o.v.v. donatie behoud Boerhaavehuis & tuin.