Herman Boerhaave

In Voorhout werd in 1591 een Hervormde Gemeente gesticht. De predikant daarvan diende ook Noordwijkerhout en later De Kaag. In 1662 werd Jacobus Boerhaave beroepen te Voorhout en Kage. Hij ging wonen in het thans nog bestaande huis. Op 31 december 1668 werd een zoon geboren: Hermannus. Hij werd op nieuwjaardag 1669 gedoopt.

Herman is voor de wetenschap van grote betekenis geweest als arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was een hoogleraar die een tijdlang drie van de vijf leerstoelen van de medische faculteit bekleedde, rector magnificus was van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus botanicus Leiden.

Hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de bekendste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen.

Boerhaaves motto was ‘Simplex sigillum veri’, ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’.

Herman Boerhaave is voor de wetenschap van grote betekenis geweest. De belangrijkste feiten uit het leven van Herman Boerhaave:

1682 Op 14-jarige leeftijd naar de Latijnse school
1690 Promotie tot Doctor in de Wijsbegeerte
1693 Doctor in de Geneeskunde
1709 Directeur van de Hortus Botanicus in Leiden
1709 Hoogleraar Genees- en Kruidkunde
1714 Hoogleraar Praktische Geneeskunde
1718 Hoogleraar Scheikunde
1719 Beschrijving van ca. 5.800 planten in de “Index Alter”-collectie
1730 Rector Magnificus van de Universiteit Leiden
1738 Op 23 september op 70-jarige leeftijd overleden en begraven in de Pieterskerk te Leiden.

Vanuit de Stichting het Boerhaavehuis kunt u nog veel meer informatie terugvinden over Herman Boerhaave in het speciaal uitgebrachte boek. U kunt dit boek direct bij ons bestellen.