De tuinen rond het Boerhaavehuis, hebben door de eeuwen heen allerlei veranderingen ondergaan. In de 2e wereldoorlog (1940 – 1945) werden er zelfs aardappelen geteeld. De kruidentuin is een onderdeel van de Boerhaavetuin en bevat geneeskundige kruiden uit de tijd van Hermann Boerhaave. Op initiatief van Stichting het Boerhaavehuis is de kruidentuin dit voorjaar opnieuw beplant en voorzien van bordjes met zowel de Latijnse- als Nederlandse benaming van de geneeskrachtige kruiden en een korte omschrijving van de werking. Voorhouter Siebe Stellingwerff Beintema, voormalig directeur van Copijn Tuin en Landschapsarchitecten, heeft de kruidentuin officieel heropend.

Deze heropening viel samen met de ‘Vrienden van het Boerhaavehuis’-middag. Begunstigers en belangstellenden waren in grote getalen gekomen voor een bezoek aan de tuin, die rond deze periode op z’n mooist is. Zij konden vrij door de tuinen wandelen, of aanhaken bij de rondleidingen die ’s middags speciaal werden georganiseerd. Natuurlijk was er voor iedereen een lekker kopje koffie, thee of frisdrank met iets lekkers. Aan het slot van deze middag kondigde voorzitter Hans van den Berg een nieuwe activiteit aan van Stichting het Boerhaavehuis. Voorhouter, en voormalig voorzitter van Stichting het Boerhaavehuis Paul Jochemsz, gaat een boek schrijven over het Boerhaavehuis, de omliggende tuinen en de relatie tussen Protestantse en Rooms Katholieke kerkgebouwen. Naar verwachting zal dit boek 2016 worden uitgebracht.

Categorieën: Nieuws